Sivuston käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Suomen Merkintäkeskus Oy:n tarjoamiin verkkopalveluihin. Jossain Suomen Merkintäkeskus Oy:n verkkopalveluissa voi olla palvelukohtaisia erityisehtoja, jolloin näitä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti. Käyttöehdoista poikkeamiseen tarvitaan aina Suomen Merkintäkeskus Oy:n lupa.

 

Käyttöoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastella ja ladata sivuston sisältämää aineistoa ja tulostaa sitä vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:
- käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa;
- käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;
- käyttäjä on velvollinen noudattamaan käyttöehtojen lisäksi kaikkia muita sivustolla ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

 

Immateriaalioikeudet

Sivusto ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Sivuston omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Sivustoon ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Suomen Merkintäkeskus Oy:lle, ellei asiasta ole erikseen ilmoitettu. Sivuston sisällön ja ulkoasun osittainenkin jäljentäminen, julkaiseminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman Suomen Merkintäkeskus Oy:n lupaa on kielletty, lukuunottamatta aiemmin mainitun käyttöoikeuden mukaista henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä käyttöä.

 

Tietoturva

Sivustolla pyritään ylläpitämään mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat sivuston rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen sivustolle.

 

Vastuut ja vastuunrajoitukset

Sivuston sisältö on toimitettu "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Suomen Merkintäkeskus Oy ei vastaa sivuston sisällön oikeellisuudesta, virheettömyydestä ja luotettavuudesta. Sivustolla oleva sisältö on yleisluontoista, eikä Suomen Merkintäkeskus Oy voi taata tietojen soveltuvuutta yksittäistapauksiin. Suomen Merkintäkeskus ei anna mitään takuita sivuston suojauksesta eikä voi taata sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa.

Suomen Merkintäkeskus Oy ei vastaa suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuluista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat sivuston palveluiden käytöstä tai sen käytön estymisestä. Suomen Merkintäkeskus Oy ei vastaa myöskään tietoliikennehäiriöden, haitallisten ohjelmien eikä tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista. Suomen Merkintäkeskus ei takaa, että web-sivusto toimii virheettömästi ja keskeytymättömästi. Suomen Merkintäkeskus Oy:n vastuu on enintään Suomen lakien pakottavien säännösten mukainen.

Käyttäjä vastaa sivuston kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Suomen Merkintäkeskus Oy:lle mitään epäasiallista tai lain vastaista aineistoa. Käyttäjän tulee käytettävissä olevien kohtuullisin keinoin varmistaa se, ettei lähetettävä aineisto sisällä viruksia tai ole muilla tavoin vahingollista. Lähettämällä aineistoa jollekin Suomen Merkintäkeskus Oy:n käytössä olevalle palvelimelle tai sivustolle esimerkiksi sähköpostilla tai lomakkeiden avulla hyväksyt ja vahvistat sen, että lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että sinulla on lähettämääsi aineistoon rajoittamattomat oikeudet. Käyttäjän ei tule välittää mitään luottamuksellisia tietoja sivuston välityksellä.

 

Linkit muille verkkosivuille

Suomen Merkintäkeskus Oy:n sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja ylläpitämille sivuille. Tämän sivuston linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Suomen Merkintäkeskus Oy ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolien sivustoja eikä valvo kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä tai ole vastuussa niistä. Siirtyessään tämän sivuston linkkien kautta johonkin kolmannen osapuolen sivustoon käyttäjä toimii täysin omalla vastuullaan.

 

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) sivuston kävijäliikenteen tilastointiin sekä eräiden sivuilla olevien palvelujen käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi.

Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa Suomen Merkintäkeskus Oy:ä kehittämään ja parantamaan sivuston sisältöä ja toiminnallisuutta.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Tällöin sivusto ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käytön sallien.

 

Muutokset

Suomen Merkintäkeskus Oy varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä, rakennetta, ulkoasua, saatavuutta sekä sivuilla olevia palveluita ja ominaisuuksia. Suomen Merkintäkeskus Oy varaa myös oikeuden lakkauttaa palvelu sekä keskeyttää palvelun tarjoaminen päivitys- ja huoltotoimenpiteiden vuoksi.

 

Sovellettava lainsäädäntö

Suomen Merkintäkeskus Oy:n sivusto on tarkoitettu ensisijaisesti Suomeen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos mahdollisessa riitatilanteessa ei päästä neuvottelemalla yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riita ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Katso lisää lahjatuotteita osoitteessa Lahjat.net