Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Merkintäkeskus Oy
Mikkelänkallio 18 A
02770 Espoo

2. Rekisterin nimi

Suomen Merkintäkeskus Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito ja ylläpito sekä tutkimuksellinen yrityksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Rekisterin tietoja käytetään tiedottamiseen ja asiakkaan luvalla mahdollisesti markkinointitarkoituksiin Suomen lain mukaisesti. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen, selvittämiseen ja estämiseen.

4. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä tai myöhemmin päivittäessään tietojaan. Rekisteriin tallennetaan myös tieto käyttäjän sivustolla tekemistä toimenpiteistä. Sivuston käytöstä tallennetaan myös aika- ja päivämäärätiedot sekä käyttäjän verkkoon liitetyn koneen yksilöivät tunnistetiedot (IP-osoite).

5. Tietojen oikeellisuus

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti tarkista tietojen oikeellisuutta. Sivustolle sisäänkirjoittautuneella asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa, päivittää ja täydentää itse syöttämiään henkilötietoja. Asiakkaalla on henkilötietolain 26§:n mukainen oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot paitsi em. tavalla omatoimisesti myös ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

6. Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan erillistä lupaa. Viranomaisen kirjallisesti tietoja vaatiessa voidaan tietoja luovuttaa viranomaisten käyttöön. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu asianmukaisin salasanoin ja palomuurein. Rekisteriin on pääsy vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka sitä työtehtäviensä hoitamiseksi tarvitsevat. Rekisterin käytöstä pidetään lokitiedostoa, johon jää merkintä kaikesta rekisterin käytöstä. Rekisterin tiedostot sisältävä palvelin sijaitsee Euroopan Unionin alueella asianmukaisesti lukitussa ja valvotussa tilassa.

Katso lisää lahjatuotteita osoitteessa Lahjat.net